חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל ב פרקים ט-י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר שמואל · כ״ז בטבת תשע״ו

שמואל ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה ספר שמואל · ט״ז בטבת תשע״ו

שמואל ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה ספר שמואל · ט׳ בטבת תשע״ו

שמואל ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר שמואל · כ״ו במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק ב'-ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשון תשע״ו