» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל ב פרק טו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה ספר שמואל · כ״ב באדר ב׳ תשע״ו

שמואל ב' פרק יד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה ספר שמואל · י״ז באדר א׳ תשע״ו

ספר שמואל ב פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ו

ספר שמואל ב פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ו

שמואל ב פרקים ט-י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר שמואל · כ״ז בטבת תשע״ו

שמואל ב' פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה ספר שמואל · ט״ז בטבת תשע״ו

שמואל ב' פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה ספר שמואל · ט׳ בטבת תשע״ו