חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה ספר שמואל · ד׳ בתשרי תשע״ו

שמואל- פרקים כט ו-לא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה ספר שמואל · כ״ט באלול תשע״ה

שמואל א - פרקים כ''ז-ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספר שמואל · י׳ באלול תשע״ה

שמואל פרק כ"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ספר שמואל · א׳ באב תשע״ה

שמואל פרק כ"ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בתמוז תשע״ה

שמואל פרקים כ''ג-כ"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ספר שמואל · י״ח בתמוז תשע״ה

שמואל פרקים כ"א-כ"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בסיון תשע״ה

שמואל פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ספר שמואל · כ׳ בסיון תשע״ה