» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר שמואל · כ״ו במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק ב'-ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה ספר שמואל · ד׳ בתשרי תשע״ו

שמואל- פרקים כט ו-לא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה ספר שמואל · כ״ט באלול תשע״ה

שמואל א - פרקים כ''ז-ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספר שמואל · י׳ באלול תשע״ה

שמואל פרק כ"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ספר שמואל · א׳ באב תשע״ה

שמואל פרק כ"ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בתמוז תשע״ה