חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל פרקים כ"א-כ"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בסיון תשע״ה

שמואל פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ספר שמואל · כ׳ בסיון תשע״ה

שמואל פרק י"ט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ספר שמואל · י״ד באייר תשע״ה

שמואל פרק י"ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה ספר שמואל · ז׳ באייר תשע״ה

עמלק ומשה רבינו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 62 בסדרה פורים · ט׳ באדר תשע״ה

שמואל א פרק י"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ה

שמואל פרק ט"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ספר שמואל · ו׳ בשבט תשע״ה

שמואל פרק ט"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בטבת תשע״ה

שמואל א פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה ספר שמואל · י״ב בטבת תשע״ה

שמואל פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בטבת תשע״ה