חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בטבת תשע״ה

שמואל פרקים י"א-י"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ספר שמואל · כ״א בכסלו תשע״ה

שמואל פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ספר שמואל · ט״ו בכסלו תשע״ה

שמואל פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ספר שמואל · א׳ בכסלו תשע״ה

שמואל פרקים ה'-ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ספר שמואל · כ״ב במרחשון תשע״ה

שמואל פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ספר שמואל · ג׳ במרחשון תשע״ה

שמואל א פרקים ב'-ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה ספר שמואל · כ״ו באלול תשע״ד

שמואל א פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ספר שמואל · ט״ז באלול תשע״ד

מבוא לספר שמואל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ספר שמואל · ט׳ באלול תשע״ד