» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל א - פרקים כ''ז-ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספר שמואל · י׳ באלול תשע״ה

שמואל פרק כ"ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ספר שמואל · א׳ באב תשע״ה

שמואל פרק כ"ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בתמוז תשע״ה

שמואל פרקים כ''ג-כ"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ספר שמואל · י״ח בתמוז תשע״ה

שמואל פרקים כ"א-כ"ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בסיון תשע״ה

שמואל פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ספר שמואל · כ׳ בסיון תשע״ה

שמואל פרק י"ט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ספר שמואל · י״ד באייר תשע״ה

שמואל פרק י"ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה ספר שמואל · ז׳ באייר תשע״ה

עמלק ומשה רבינו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 62 בסדרה פורים · ט׳ באדר תשע״ה

שמואל א פרק י"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ה