» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

עזרא - הקדמה ופרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה עזרא ונחמיה · ב׳ במרחשון תשע״ג

יחזקאל - פרקים מג-מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ו באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים מ-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה ספר יחזקאל · י״ט באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים לח-לט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה ספר יחזקאל · י״ב באלול תשע״ב

יחזקאל - פרק לז - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה ספר יחזקאל · ו׳ באלול תשע״ב

יחזקאל - פרק לז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ז בתמוז תשע״ב

יחזקאל - פרק לו - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר יחזקאל · י״ד בתמוז תשע״ב

יחזקאל - פרק לו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה ספר יחזקאל · ל׳ בסיון תשע״ב

יחזקאל - פרק לה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ג בסיון תשע״ב

יחזקאל - פרק לד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ז בסיון תשע״ב