חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

יחזקאל - פרקים יב-יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ספר יחזקאל · א׳ בשבט תשע״ב

יחזקאל - פרק יב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ג בטבת תשע״ב

יחזקאל - פרק יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ז בטבת תשע״ב

יחזקאל - פרקים ט-י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה ספר יחזקאל · ט׳ בטבת תשע״ב

יחזקאל - פרק ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ספר יחזקאל · י״א בכסלו תשע״ב

יחזקאל - פרקים ה-ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ספר יחזקאל · ד׳ בכסלו תשע״ב

יחזקאל - פרק ד ותחילת ה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ו במרחשון תשע״ב

פרשת תולדות

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה פרשת השבוע · כ״ה במרחשון תשע״ב

יחזקאל - פרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ספר יחזקאל · י״ט במרחשון תשע״ב

יחזקאל - פרק ב ותחילת ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ספר יחזקאל · י״א במרחשון תשע״ב