חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

יחזקאל - פרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ספר יחזקאל · י״ט במרחשון תשע״ב

יחזקאל - פרק ב ותחילת ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ספר יחזקאל · י״א במרחשון תשע״ב

יחזקאל - פרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ספר יחזקאל · ה׳ במרחשון תשע״ב

ירמיה - פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים לו-לז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לב - המשך לפרק לח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א