חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיה - פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים לו-לז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לב - המשך לפרק לח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים יד-טו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק יז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א