חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיה - פרק יז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק לט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים יח-יט ותחילת כ

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים מ-מא - גדליה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - המשך פרק ב ופרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק כ

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א