חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיה - פרקים ד-ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

מלכים ב כד - גלות החרש והמסגר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק כד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

יחזקאל - המשך הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - המשך פרק ז ופרק כו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים כז-כח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - שיעור פתיחה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ירמיה · י״ד באלול תשע״א

ירמיה - פרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ירמיה · י״ד באלול תשע״א