» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיה - פרק ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים מ-מא - גדליה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - המשך פרק ב ופרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק כ

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים ד-ו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

מלכים ב כד - גלות החרש והמסגר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א