» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיה - פרק כד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

יחזקאל - המשך הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ספר יחזקאל · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - המשך פרק ז ופרק כו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרקים כז-כח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - פרק יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה ירמיה · ט״ו באלול תשע״א

ירמיה - שיעור פתיחה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ירמיה · י״ד באלול תשע״א

ירמיה - פרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה ירמיה · י״ד באלול תשע״א

יחזקאל - הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה ספר יחזקאל · ח׳ באלול תשע״א

פרשת דברים

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה פרשת השבוע · ב׳ באב תשע״א