חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת חוקת

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פ-פו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי כח-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פז-פח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המשך מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי צה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פורים וארץ ישראל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס