חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

הגדה של פסח למהרל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פסקה צט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה קג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי הקדמה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי סב-סו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי הפילוסוף

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס