» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת קרח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה עט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת חוקת

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פ-פו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי כח-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פז-פח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס