חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי סב-סו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי הפילוסוף

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי סב-סו המשך הרחבה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

"הלא זה צום אבחרהו"

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה עשרה בטבת · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נוצרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי סה-עו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

בין יוסף למגילת אסתר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המוסלמי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס