» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי צה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פורים וארץ ישראל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

הגדה של פסח למהרל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פסקה צט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה קג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס