» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי סה-עו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

בין יוסף למגילת אסתר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המוסלמי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס