» שיעורים הרב מרדכי פרנקו

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

אסתר פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה · י״א באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה · י׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה · ט׳ באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק ט' המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה מלכים · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה מלכים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה מלכים · כ״ה בשבט תשע״ט

מלכים ב' - פרק ח' המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה מלכים · ד׳ בשבט תשע״ט

מלכים ב' - פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה מלכים · י״ב בטבת תשע״ט