» רבנים » הרב משה לסקרשיעורים אחרונים //

מצוות להנות נתנו

הרב משה לסקר · שיעור 6 בסדרה שיעור כללי מסכת סוכה · כ״א בתמוז תשע״ו

סוכה גזולה

הרב משה לסקר · שיעור 4 בסדרה שיעור כללי מסכת סוכה · כ״ז בסיון תשע״וסדרות של הרב //

שעורים כלליים במסכת כתובות

12 שיעורים


שיעורים כללים בעיון- מסכת ברכות

9 שיעורים


שיעורים כללים בעיון- מסכת שבת

10 שיעורים


שיעור כללי מסכת סוכה

7 שיעורים


שיעורים כללים במסכת שבועות

7 שיעורים


שיעורים כלליים במסכת בבא בתרא

3 שיעורים


שיעורים כלליים בבבא קמא

1 שיעורים


שמירת שבת כהלכתה

4 שיעורים