חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הנאה מנרות חנוכה

הרב משה לסקר · שיעור 64 בסדרה חנוכה · כ״ה בכסלו תשע״ה

מלאכת חובל

הרב משה לסקר · שיעור 4 בסדרה שעורים כלליים במסכת כתובות · י״ט במרחשון תשע״ה