» רבנים » הרב שביבשיעורים אחרונים //

חנוכה - חידוש המלוכה

הרב שביב · שיעור 2 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ססדרות של הרב //