» רבנים » הרב שי וינטר

הרב שי וינטר נולד בחיפה ולמד בישיבה התיכונית יבנה בעיר. בשנת תשמ"ט הרב התחיל ללמוד בישיבת הגולן והתגייס לשריון במסגרת ההסדר. בשנת תשנ"ו התחיל הרב ללמוד בכולל 'ארץ חמדה'. ובשנת תשס"א חזר לישיבה בתפקיד ר"מ לבקשת הרב שוגרמן.סדרות של הרב //

דקדוקים בלשון הקודש

7 שיעורים


שיחות מוסר

16 שיעורים


ענייני תלמוד תורה

7 שיעורים


כוזרי

25 שיעורים


תשעה באב - פתיחתות למדרש איכה רבה

4 שיעורים