» שיעורים הרב שי וינטר

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

2 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

13. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

24. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 24 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

3. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת תרלה - 3

הרב שי וינטר · שיעור 24 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

3 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

14. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

25. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 25 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

4. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס