חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

03 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

15. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

5 ברכת התורה

הרב שי וינטר · שיעור 5 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

04 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

16. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 16 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

6 כנסת ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

1. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 1 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

17. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

שפת אמת תרלא ליל א' - 1

הרב שי וינטר · שיעור 22 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

7 תורה לשמה

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס