חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

7 תורה לשמה

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

18. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 18 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

01 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

8. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

19. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 19 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

02 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 12 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

9. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

20. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

03 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס