» שיעורים הרב שי וינטר

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

6. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

6 כנסת ישראל

הרב שי וינטר · שיעור 6 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

17. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פורים - פירוש המגילה חלק ב'

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

7. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

7 תורה לשמה

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

18. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 18 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

01 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס