חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

9. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

20. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

03 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 13 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

10. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

21. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 21 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

04 פורים - מהר

הרב שי וינטר · שיעור 14 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

11. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

22. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 22 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס