שיעורים אחרונים //

שופטים פרק א' - המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 1 בסדרה שופטים · כ״ו באלול תשע״חסדרות של הרב //

שופטים

1 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים