» רבנים » הרב שמעיה כרמלשיעורים אחרונים //

שמואל א' - פרק ח'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 7 בסדרה שמואל · י״ב בטבת תש״פ

שמואל א' - פרק ז'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 6 בסדרה שמואל · ה׳ בטבת תש״פ

שמואל א' - פרקים ה'-ו'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 5 בסדרה שמואל · י״ד בכסלו תש״פ

שמואל א' - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 4 בסדרה שמואל · ל׳ במרחשון תש״פ

שמואל א' - פרק ב' - המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 3 בסדרה שמואל · כ״ג במרחשון תש״פסדרות של הרב //

שמואל

7 שיעורים


שופטים

24 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים