שיעורים אחרונים //

שופטים - פרק י"ז

הרב שמעיה כרמל · שיעור 16 בסדרה שופטים · י״א באייר תשע״ט

שופטים - פרק י"ג המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 15 בסדרה שופטים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ג

הרב שמעיה כרמל · שיעור 14 בסדרה שופטים · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ב

הרב שמעיה כרמל · שיעור 13 בסדרה שופטים · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י' המשך + פרק יא'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 12 בסדרה שופטים · ט׳ באדר א׳ תשע״טסדרות של הרב //

שופטים

16 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים