שיעורים אחרונים //

שמואל א' - פתיחה

הרב שמעיה כרמל · שיעור 1 בסדרה שמואל · י״ב באלול תשע״ט

לדוד ה' אורי וישעי

הרב שמעיה כרמל · שיעור 24 בסדרה שופטים · ה׳ באלול תשע״ט

מגילת איכה

הרב שמעיה כרמל · שיעור 23 בסדרה שופטים · כ״ט בתמוז תשע״ט

שופטים - מגילת רות

הרב שמעיה כרמל · שיעור 22 בסדרה שופטים · ט״ו בתמוז תשע״ט

שופטים - פרק כ' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 21 בסדרה שופטים · ח׳ בתמוז תשע״טסדרות של הרב //

שמואל

1 שיעורים


שופטים

24 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים