שיעורים אחרונים //

שופטים - פרק י"ג

הרב שמעיה כרמל · שיעור 14 בסדרה שופטים · ל׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ב

הרב שמעיה כרמל · שיעור 13 בסדרה שופטים · ט״ז באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י' המשך + פרק יא'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 12 בסדרה שופטים · ט׳ באדר א׳ תשע״ט

שופטים - פרק י'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 11 בסדרה שופטים · כ״ד בשבט תשע״ט

שופטים - פרק ט'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 10 בסדרה שופטים · י״ח בשבט תשע״טסדרות של הרב //

שופטים

14 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים