שיעורים אחרונים //

שופטים - פרק כ' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 21 בסדרה שופטים · ח׳ בתמוז תשע״ט

שופטים - פרק כ'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 20 בסדרה שופטים · כ״ד בסיון תשע״ט

שופטים - פרק י"ט

הרב שמעיה כרמל · שיעור 19 בסדרה שופטים · י״ז בסיון תשע״ט

שופטים - פרק י"ח

הרב שמעיה כרמל · שיעור 18 בסדרה שופטים · ג׳ בסיון תשע״ט

שופטים - פרק י"ז המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 17 בסדרה שופטים · כ״ה באייר תשע״טסדרות של הרב //

שופטים

21 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים