שיעורים אחרונים //

שופטים - פרק ח'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 8 בסדרה שופטים · י״ב בטבת תשע״ט

שופטים - פרק ז' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 7 בסדרה שופטים · ה׳ בטבת תשע״ט

שופטים - פרק ז'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 6 בסדרה שופטים · כ״א בכסלו תשע״ט

שופטים - פרק ו'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 5 בסדרה שופטים · י״ד בכסלו תשע״טסדרות של הרב //

שופטים

9 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים