שיעורים אחרונים //

שמואל א' - פרק ד'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 4 בסדרה שמואל · ל׳ במרחשון תש״פ

שמואל א' - פרק ב' - המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 3 בסדרה שמואל · כ״ג במרחשון תש״פ

שמואל א' - פרק ב'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 2 בסדרה שמואל · ב׳ במרחשון תש״פ

שמואל א' - פתיחה

הרב שמעיה כרמל · שיעור 1 בסדרה שמואל · י״ב באלול תשע״ט

לדוד ה' אורי וישעי

הרב שמעיה כרמל · שיעור 24 בסדרה שופטים · ה׳ באלול תשע״טסדרות של הרב //

שמואל

4 שיעורים


שופטים

24 שיעורים


ספר שופטים

2 שיעורים