» רבנים » הרב תמיר גרנותשיעורים אחרונים //

ירמיהו - מבוא חלק א

הרב תמיר גרנות · שיעור 1 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו - מבוא חלק ב

הרב תמיר גרנות · שיעור 2 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו 3

הרב תמיר גרנות · שיעור 3 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו 4

הרב תמיר גרנות · שיעור 4 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו 5

הרב תמיר גרנות · שיעור 5 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ססדרות של הרב //

ספר ירמיהו

6 שיעורים