» רבנים » ישראל אפלשיעורים אחרונים //

לימוד תורה

ישראל אפל · שיעור 34 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ בתשרי תשע״זסדרות של הרב //