» רבנים » מר אפי איתםשיעורים אחרונים //

מוסר מלחמה

מר אפי איתם · שיעור 29 בסדרה מפגשים בשביעית תשס"ח · כ״ג בטבת תש״ססדרות של הרב //