» רבנים » ר’ נוי מסוורישיעורים אחרונים //

כה אלול תשעה

ר' נוי מסוורי · שיעור 25 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ו באלול תשע״ה

ז' תשרי

ר' נוי מסוורי · שיעור 15 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ בתשרי תשע״בסדרות של הרב //