» רבנים » ר’ נוי מסורישיעורים אחרונים //

עניין ראש השנה

ר' נוי מסורי · שיעור 32 בסדרה 5 דקות של אלול · ד׳ בתשרי תשע״זסדרות של הרב //