שיעורים אחרונים //

ח' תשרי

ר' עוז מסוורי · שיעור 29 בסדרה 5 דקות של אלול · ז׳ במרחשון תשע״וסדרות של הרב //