» רבנים » ר’ שי שצ’ופקשיעורים אחרונים //

ג' תשרי

ר' שי שצ'ופק · שיעור 20 בסדרה 5 דקות של אלול · ג׳ בתשרי תשע״גסדרות של הרב //