שבת גיבוש בישיבה

לבני שיעור א' תש"פ תתקיים בפרשת קרח כ"ו סיון