שבת גיבוש בפרשת בהעלותך

בשבת פרשת בהעלותך התקיימה שבת גיבוש בישיבתנו לשיעור א' תשע"ט