חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה מלכים · א׳ בכסלו תשע״ט

שופטים - פרק ה'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 4 בסדרה שופטים · ל׳ במרחשון תשע״ט

פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה יהושע · כ״ג במרחשון תשע״ט

מלכים ב' - פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה מלכים · כ״ג במרחשון תשע״ט

פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה יהושע · כ״ב במרחשון תשע״ט

חלק א' פרק ג' סיום

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 5 בסדרה דרך ה' · כ״ב במרחשון תשע״ט

פרק א' משנה ד'

הרב מרדכי גרוס · שיעור 5 בסדרה פרקי אבות · כ׳ במרחשון תשע״ט