» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל א' - פרקים ה'-ו'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 5 בסדרה שמואל · י״ד בכסלו תש״פ