» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דניאל פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ח בתמוז תש״פ

דניאל פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ז בתמוז תש״פ

דניאל פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · ט״ז בתמוז תש״פ

דניאל פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · ט״ו בתמוז תש״פ

דניאל פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״ד בתמוז תש״פ

דניאל פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - דניאל · י״א בתמוז תש״פ