» דין שמע ישראל בקורבנות ואמירת פסוקים לפני קריאת התורה – סימן מו