» “והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה” – שיחת מוסר לפרשת פקודי