» יחס לחפצי קודש בעת עשיית פעילויות הראוייות לצנעה – סימן מ