» מיום השואה ליום העצמאות – שיחת מוסר לפתיחת זמן קיץ