» מלכים ב’ – פרקים י”ח-כ’ – המפנה והישועה מאשור

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


על השיעור //

    ל׳ במרחשון תש״פ
    1 צפיות
    שיעור 57 מתוך 63 בסדרה מלכים