» מקום הנחת תפילין של ראש ושימוש במראה חלק ב’ – סימן כ”ז