» שיחה לזכר הרב עובדיה – מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי