» שיחה לפרשת דברים – מתאווה ומיצר לכבוד ירושלים ..ולישועה שתצמח