» רחל אמנו ותחיית האומה בשירה העממית – שיחת מוסר לפרשת וירא