» “נחלת יעקב יירש בלי מצרים נחלה” – שיחת מוסר לפרשת וישלח