» צדיקים במיתתן קרויין חיים – שיחת מוסר לפרשת חיי שרה