» שיחה לפרשת חקת – מי עשה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם?