» שיחה לפרשת מסעי – ישמעאל וישראל וברית הארץ – כולל השיחה בכתב!