» שיחה לפרשת משפטים – קווים לדמותו של ר’ ישראל מסלנט