» שיחה לפרשת תצווה – אורים ותומים, פתרון קסם או קצה