» שיחת לפרשת מטות – בין המיצרים והתבוננות במערכה בבית המדרש ובשדה הקרב