» מעשה באבנימוס הגרדי ואבא יוסף הבנאי – שיחת מוסר לפרשת בא